2 Nov 2011

Cerita...Salaki keur sakarat..

Aya hiji salaki keur sakarat, diriung ku kulawargana.
.Salaki : "Duh Nyai, jigana umur akang teh moal lila deui".
Pamajikanana :"Nya geus nasib, akang meureun kudu miheulaan".
Salaki : "Hampura, akang teh boga dosa ka nyai, rumasa akang teeh geus salingkuh jeung awewe lain".
Ceuk pamajikanana :'Heu euh nyaho..! matak ku aing diracun oge.! .......

Tidak ada komentar:

Posting Komentar