22 Jul 2012

Cerita...Harga tablet berapa ?

A :        Berapa harga iPad itu mba'?
B :        6 juta
A :        Kalau harga iPad 2 ?
B:         8 juta
A:         Kalau Galaxy Tab 1 yang itu ?
B:         3 juta
A:         Mmmm ... yang Galaxy 2 ?
B:         Kalau itu 5 juta

A:         Waaah mahal ya? Ada tablet yang murah?
B:         Ada, PARAMEX Rp. 2.500,- dapat 4 tablet

Tidak ada komentar:

Posting Komentar